หลักการเมืองเปรียบเทียบ
วิชาหลักการเมืองเปรียบเทียบ: แนวคิด ทฤษฎี อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ฉบับปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวนทั้งสิ้น 12 บท ได้แก่ บทนำ, การเปรียบเทียบระหว่างรัฐกับรัฐ, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงระบบการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงหน้าที่การเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงสถาบันการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงกลุ่มการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงชนชั้นนำและผู้นำการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงพฤติกรรมการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงวัฒนธรรมการเมือง, แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง, ประเด็นสำคัญอื่นในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ และ บทส่งท้าย ตามลำดับ

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2560
หมวดหมู่ : {{i.name}}
ต้องการรหัสผ่านสำหรับ download
หมายเหตุ: การเผยแพร่รหัสผ่านสำหรับดาวน์โหลดหนังสือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลงานเท่านั้น

Add to my library

Download file iBooks author

Download File {{i.file_name}}

Preview